Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

  

Przesyłamy KOMUNIKAT nr 19 Powszechnej Akcji Architektów „Biały Styczeń’’ monitorujący przetargi publiczne w miesiącu kwietniu.

Analizowaliśmy 43 przetargi o wartości łącznej ok. 9,4 mln. określając „wartość utraconą” na sumę 1,7 mln. Stanowi ona 18,5 % niedoszacowanej wartości projektów. Jest to wynik szczególnie optymistyczny, ale warto zwrócić uwagę na pojawiające się oraz coraz częściej zaniżenia wartości inwestycji przez Zamawiających.

Przez lata Inwestorzy obserwowali nasz pościg za pracą i obecnie część
z nich z góry zakłada ok. 25% bonifikatę przeznaczając mniejszy budżet na inwestycję. Postępowanie takie jest niezgodne z prawem bowiem inwestycje publiczne muszą być przygotowane zgodnie z wartością kosztorysową inwestycji obliczoną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2004 roku. Monitorowaniem takich nieprawidłowości prawdopodobnie zajmie się Komisja ds. przetargów i konkursów Izby Architektów RP.

Optymistyczne jest natomiast zachowanie Koleżanek i Kolegów Architektów, którzy powoli ale zauważalnie prawidłowo wyceniają  swoją pracę w przetargach publicznych.

Średnia wycena projektów na poziomie 2,4% ceny inwestycji jest znaczącym postępem w stosunku do listopada 2013 roku gdzie bardzo często praca architekta była określona na 1%. Trzeba również  przyznać, że powoli pojawiają się korzystne  zapisy w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Art.90.1 wprowadza pojęcie rażąco niskiej ceny odnosząc się do ofert niższych niż 30% wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Monitorowanie przetargów publicznych daje nam obraz nie tylko postawy architektów ale rysuje obraz  rynku inwestycyjnego jego wielkość i strukturę. Wzrost gospodarczy kraju odnoszący się do budżetu państwa nie pokrywa się niestety ze wzrostem zamówień na prace projektowo- budowlane.

Pozostaje nam czekać na skutki uruchamianych kolejnych dotacji unijnych, które mamy taką nadzieje powiększą przestrzeń inwestycyjną już w drugiej połowie 2015 roku.

 

Jak zawsze wszystko zależy od wszystkich

(od Komisarzy z Brukseli szczególnie)

Pozdrawiam

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 19  – przetargi publiczne – kwiecień 2015
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

  

Przesyłamy KOMUNIKAT nr 18 Powszechnej Akcji „Biały Styczeń” zawierający monitoring przetargów publicznych z marca 2015 roku.

Od 18 miesięcy przesyłamy informacje o przetargach akcentując główny cel naszej akcji – poprawę  architektury  poprzez odpowiedzialne wartościowanie opracowań projektowych. Przy założeniu równego „utalentowania” architektów parametr wynagrodzenia ma kluczowe znaczenie dla jakości projektów.

          Niebezpiecznym zjawiskiem jest fakt, że kryterium  ceny pojawia się nie tylko w przetargach, ale również w konkursach, wdzierając się brutalnie w świat przeznaczony na twórczość.

Jako grupa zawodowa jesteśmy stale poddani rywalizacji i przygotowania na konkurencję twórczą. Natomiast zupełnie nie jesteśmy przygotowani do racjonalnej postawy w zderzeniu z rynkiem inwestycyjnym.

Nawet najlepiej napisana Ustawa Prawo Zamówień Publicznych czy Prawo Budowlane nie pomogą jeżeli sami nie przewartościujemy swojej pracy. Przyzwyczailiśmy się do postawy, że odpowiadamy za wszystko jednocześnie przyjmując pozycję „ dumnego męczennika”.

W ostatnim okresie monitorując przetargi publiczne obserwujemy zwiększenie naszego udziału w procesie inwestycyjnym z 1,2 % w grudniu 2013 roku do 2,3% w marcu 2015 roku.

          Znaczący wzrost wskazuje, że większość z nas zmierza w kierunku podnoszenia standardów pracy, co jest sygnałem optymistycznym, a dla organizatorów akcji „Biały Styczeń’’ powodem do satysfakcji i zachętą  do dalszej pracy społecznej.

Znaczenie monitorowania rynku projektowego dostrzega bratnia organizacja Izba Architektów RP. Tworząc odpowiednie struktury jak przystało na dużą organizację zamierzają śledzić przetargi i konkursy tak, aby można reagować na nieprawidłowości występujące w specyfikacjach i regulaminach.

Dla nas, organizatorów powszechnej akcji „Biały Styczeń’’, jest to nowa okoliczność.

Biorąc pod uwagę rozszerzony zakres tematyki proponowany przez Izbę, opisujący zdarzenia przetargowe i konkursowe, może to być płaszczyzną wspólnych celów. Po stosownych konsultacjach zaproponujemy ewentualną współpracę, w myśl naszej zasady, że wszystko zależy od wszystkich.

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddział SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 18  – przetargi publiczne – marzec 2015
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

konkurs na opracowanie koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej

Szanowni Państwo,
 

SARP Zielona Góra informuje o konkursie na terenie miasta Zielona Góra: 

Organizatorem konkursu jest:
SĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE

 

Adres: plac Słowiański 1
65 – 958 Zielona Góra
Numer telefonu 68 322 01 81
Numer faksu 68 322 01 55/68 322 01 54
Adres email: dyrektorso@zielona-gora.so.gov.pl

Strona internetowa: http://zielona-gora.so.gov.pl
Godziny urzędowania od 7.30 do 15.30
 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres:
 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, 65-958 Zielona Góra, plac Słowiański 1 z oznaczeniem:
„Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku dla Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Rejonowego przy placu Słowiańskim w Zielonej Górze”.
 

Informacje dotyczące zamówień publicznych oraz konkursów umieszczane są na stronie internetowej Sądu w części „Zamówienia Publiczne” – www.so.zielona-gora.so.gov.pl.
 

Z poważaniem
arch. Paweł Kochański
Wiceprezes Zarządu Oddziału SARP w Zielonej Górze 

 

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

Przesyłamy  KOMUNIKAT nr 17 Powszechnej Akcji „Biały Styczeń” zawierający wyniki z przetargów publicznych z lutego 2015 roku.

Z radością odnotowujemy fakt wzrostu wartości prac projektowych pojawiających się w przetargach publicznych. Ponad rok temu, gdy zaczynaliśmy Akcję „Biały Styczeń” przeciętna wycena projektów mieściła się w granicach 1,2% kosztów inwestycji. Dzisiejsza średnia to 2,2% i zmierza do zaczarowanej wartości 3% dającej szanse prawidłowego funkcjonowania warsztatu architekta. Optymistyczne wyniki są świadectwem wzrostu odpowiedzialności i potrzeby urealnienia wartości pracy. Zawsze musimy pamiętać, ze z powodu zaniżenia własnych wycen, pracy nie przybędzie. Utrwalają się jedynie złe i niemądre praktyki mające negatywny wpływ na cały proces inwestycyjny.

Obserwując coraz większy zakres obowiązków spływających na architektów, namawiam do jeszcze bardziej śmiałego określenia naszej pozycji przy definiowaniu wartości kosztorysowej inwestycji. Wiemy dobrze, że przyjęcie kosztów projektów na poziomie 5%! nie zburzy żadnej inwestycji, ani nie spowoduje jej zaprzestania. Wyznaczmy sobie nowe granice dość śmiałe, ale realne. Przecież nikt nie żąda od nas takiej siermięgi, jaką sami sobie gotujemy. Ani Ustawa Prawo Zamówień Publicznych ani Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nie zabraniają nam planować prac projektowych na poziomie 5%. Barierą jest nasza mentalność utrwalona przez rynek. Dlaczego przy konkursach Zamawiający zgadza się na urealnienie wyceny? Czyżby z założenia uważano że, efekty opracowań wynikające z procedury przetargowej muszą być gorsze? I co gorsze, że mogą być nawet słabe, byle tanie. Większość z nas rozumie i szanuje architekturę.

„Biały Styczeń” namawia i prosi – pracujmy na piątkę (5%!).

Dobrze jest jak w klasie są prymusi, ale ważny jest poziom całej grupy w myśl zasady, że wszystko zależy od wszystkich.

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 17  – przetargi publiczne – luty 2015
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

  

Przesyłamy KOMUNIKAT nr 16 Powszechnej Akcji Biały Styczeń zawierający  monitoring przetargów publicznych ze stycznia 2015 roku.

Styczeń jest symbolicznym miesiącem naszej akcji. Pierwszy pełny rok działania i pierwsze Imieniny. Na świętowanie jeszcze za wcześnie, ale trzeba zauważyć znaczną pozytywną tendencję postaw architektów w przetargach publicznych.

Gdy zaczynaliśmy przeszło rok temu w październiku 2013 roku stopień zaniżania wartości prac  projektowych był lawinowy z często występującym wynikiem 0,8%
w stosunku do kosztów inwestycji.

Śmieszna wartość, ale wcale nie śmieszne skutki dla warsztatu architekta
i jakości opracowań projektowych.

Jakże musiała w tym czasie wzrosnąć świadomość naszej odpowiedzialności skoro  dzisiaj w przetargach, nierzadko zbliżamy się do 3% ceny inwestycji. Są to radosne liczby budujące optymistyczne stopnie do poziomu gwarantującego bezpieczną
i satysfakcjonującą pracę.

 

Zbliżające się zmiany w prawie budowlanym, oraz tendencje zmierzające do modelowej cyfrowej interpretacji dokumentacji to dodatkowa obawa dla budżetu każdego projektanta. Ważne jest, aby BiM nie doprowadził do wielkiego „BUM’’. Trzeba rozumieć postęp, choć koszty nowego oprogramowania a nawet jego aktualizacja są znaczącym obciążeniem każdej pracowni architektonicznej. Nie uwzględnienie tych kosztów w przetargach z czasem wyeliminuje dużą grupę architektów otwierając furtkę zagranicznej konkurencji.

 

 

 

 

                                                                                    Pozdrawiam tradycyjnie

 „Wszystko zależy od wszystkich” z jedną uwagą – nasze hasło nie jest uniwersalne
i nie pasuje do bieżących wydarzeń politycznych.

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddział SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 16  – przetargi publiczne – styczeń 2015
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Międzynarodowa Nagroda Architektoniczna BAKU 2015

Za pośrednictwem

DZIAŁU ZAGRANICZNEGO

Stowarzyszenia Architektów Polskich

przekazujemy informacje o 

Międzynarodowej Nagrodzie Architektonicznej
BAKU 2015

przyznawanej przez

Ministra Kultury i Turystyki Azerbejdżanu

oraz

Stowarzyszenie Architektów Azerbejdżanu 

wersja angielskojęzyczna

wersja francuskojęzyczna

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

  

Przesyłamy KOMUNIKAT nr 15 Powszechnej Akcji Architektów „Biały Styczeń”  monitorowanych przetargów z grudnia 2014 roku.

W ostatnim miesiącu spadła ilość przetargów publicznych co można tłumaczyć faktem, że od 18 grudnia do 6 stycznia trwały nieustanne wakacje – kraj próżnował.

Średnia cena projektów oferowana w przetargach oscylowała wokół 50% wartości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Wynik nienajlepszy, choć poważnie skażony zaniżonymi wartościami przez firmy budowlane, które realizują projekty za bezcen licząc na zarobek w fazie wykonawczej. Nie trudno się domyśleć, że w tym procesie uczestniczą również architekci, których postawa delikatnie mówiąc jest mało ambitna.

Już przeszło rok w ramach akcji „Biały Styczeń” namawiamy architektów do wyższej samooceny i wiary w  zawodową solidarność. Tylko powszechna mobilizacja oraz stosowanie cen projektów na poziomie minimum 3% ceny inwestycji stwarza szansę na odpowiednie miejsce zawodu i satysfakcję twórczą.

Ostatnie wydarzenia w kraju zbliżone nazwą z naszą akcją i miejscem pochodzenia dowodzą, że ogromną siłą jest zawodowa jedność.
Biały styczeń lekarzy z porozumienia zielonogórskiego i czarny styczeń górników jest przejawem dbałości o interes grupowy.

Nie namawiam do strajku architektów, ale namawiam do powszechnej postawy walczących o lepszą architekturę.

Czas na taką postawę jest zawsze dobry niezależnie od tego, że frank szwajcarski decyduje o naszej przyszłości. Z niechęcia patrzę na swój zegarek, ale czy mam wyjąć z szuflady radziecką „Rakietę’’.

pozdrawiam tradycyjnie

„wszystko zależy od wszystkich” 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 15  – przetargi publiczne – grudzień 2014
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny MOLEWA w Chinach

Za pośrednictwem

DZIAŁU ZAGRANICZNEGO

Stowarzyszenia Architektów Polskich

przekazujemy informacje o 

Międzynarodowym Konkursie Architektonicznym MOLEWA w Chninach

wersja angielskojęzyczna

wersja francuskojęzyczna

Newsletter Międzynarodowej Unii Architektów

Za pośrednictwem

DZIAŁU ZAGRANICZNEGO

Stowarzyszenia Architektów Polskich

przekazujemy najnowszy numer newslettera UIA 01/15.

wersja angielskojęzyczna

wersja francuskojęzyczna

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

Przesyłamy KOMUNIKAT nr 14 Powszechnej  Akcji Architektów „Biały Styczeń”.

Jest to monitoring 43 przetargów publicznych z miesiąca listopada 2014 roku.
Kolejny raz  utraciliśmy ok. 3,2 mln zł niedoszacowując naszą pracę. Zastanawiam się jak można wykonać projekt przebudowy szkoły wraz z dobudową sali gimnastycznej za 11,7% wartości określonej przez Inwestora. Jak można odważyć się wykonania dokumentacji siedziby Komendy Powiatowej Policji za kwotę równą 25,8 % kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego.
Wybrane przykłady irytują i świadczą o zupełnym braku szacunku do zawodu.
Jest wprawdzie wolny rynek, ale standardy wykonywania zawodu obowiązują .
Chciałabym przypomnieć, że istotą naszej akcji jest dbałość o jakość naszej pracy wynikająca z jej rzetelnego wartościowania.

Od kilku lat bezmyślnie ścigamy się między sobą ceną, a nie twórczymi propozycjami. Trzeba zawsze pamiętać, że kłaniając się Inwestorowi zbyt nisko nie wzbudzimy szacunku, a dalsze pochylanie grozi upadkiem.

Bardzo cieszy fakt, że większość Koleżanek i Kolegów ocenia swoją pracę coraz odpowiedzialniej zbliżającej się do 70% wartości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
Stale przypominam o tym Rozporządzeniu bowiem dopóki obowiązuje, jest aktem prawnym do którego możemy się odnieść wyceniając projekty.  

Niedługo koniec roku i będziemy obchodzić pierwsze Imieniny „Białego Stycznia”. Zróbmy sobie prezent i w styczniu nowego roku startując w przetargach trzymajmy się stawek określonych prawem. Jeżeli zrobimy to powszechnie to nie będzie przegranych.
Powodzenie zależy tylko od nas, od odpowiedzialności wspartej nadzieją .
I z taką wiarą życzę Koleżankom i Kolegom Spokojnych Świąt a w Nowym Roku samych dobrych dni z Architekturą .

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 14  – przetargi publiczne – listopad 2014
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.
Warto zobaczyć
Październik 2017
P W Ś C P S N
« Cze    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031