Author Archive

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

           Przesyłam KOMUNIKAT nr 22 Powszechnej Akcji Architektów „Biały Styczeń”. Analizowaliśmy w lipcu 76 przetargi publiczne, w których „wartość utracona” dla uczestników wyniosła 1 791 359,77 zł czyli ok. 15 % w stosunku do wartości proponowanych przez Inwestorów. Jeżeli prześledzimy wskaźniki z przed dwóch lat – początek akcji, to wynik jest optymistyczny i wskazuje na wzrost świadomości architektów przy określeniu wartości swojej pracy. Jest też faktem, że gdy nasza świadomość rośnie to Inwestorów jakby malała, stąd wiele niedoszacowanych inwestycji.

W miesiącu lipcu pojawiły się dwie oferty skrajnie nieodpowiedzialne, proponujące swoje usługi za 25 ÷ 27% sumy przeznaczonej na projekt. Nazwy firmy „Agencja Budowlana” i „Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Budowlane” wskazują, że ambicje architektoniczne są im zupełnie obce, a wygrana na prace projektowe jest traktowana jak przepustka do następnej fazy – wykonawczej.

Studiując strukturę prac projektowych pojawiających się w zamówieniach widać spadek ilości ofert na „większe” obiekty publiczne. Część z nich zapewne podlega procedurom konkursowym i to bardzo dobrze, ale część, i to zdecydowanie większa, jest realizowana w trybie „ zaprojektuj i wybuduj”. Ukochana obecnie przez Samorządowców forma doprowadza do uzależnienia projektanta od wykonawcy
i w konsekwencji do stałego szukania „oszczędności” najczęściej kosztem architektury. Niekorzystnym jest, że ta forma umowy inwestycyjnej stale się rozwija i traktowana jest przez Inwestorów jako „ złoty środek” dla tempa prac i skuteczności realizacyjnej.

W poprzednim Komunikacie nr 21 pisałem o świecie deweloperów i naszym w nim udziale. „Zaprojektuj i wybuduj” to forma, która jest fundamentem procesu inwestycyjnego każdego dewelopera. Bezpośrednie uzależnienie architekta powoduje, że projektujemy gęsto, wysoko i szybko. Tylko nieliczne projekty wytrzymują tę presję nie poddając się „ żurnalowej typizacji”.

Warto wykorzystać nową okoliczność, która wynika z prawa budowlanego. Skoro ponosimy odpowiedzialność za określenie obszaru oddziaływania obiektu to wiele uwarunkowań przestrzennych i ekonomicznych zależy od naszych decyzji i odpowiedzialności. Jest to dobry moment na zwiększenie naszej pozycji w procesie inwestycyjnym i okoliczność, która sprzyja umocnieniu rangi architekta.

 

Jak zawsze wszystko zależy od wszystkich.

                                                       
    Pozdrawiam

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

  w Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 22  – przetargi publiczne – lipiec 2015
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

 

            Przesyłam KOMUNIKAT nr 21 Powszechnej Akcji Architektów „Biały Styczeń”.
Analizowaliśmy 62 przetargi o łącznej wartości 11 694 530,00 zł, którą zaproponowali Inwestorzy. Architekci skorzystali z 7 956 626,00 zł. W 18 przetargach oferenci wygrali ceną wyższą niż miał Inwestor (29%).

„Biały Styczeń” nie ma urlopu tak jak większość architektów. Świeży powiew letniego nastroju miesza się z szumem rozgrzanego komputerowego wentylatora. Zależy nam na tym szumie. Tęsknoty za wakacjami przeplatają się z tęsknotą za dobrą pracą.

Pomimo, że nie ma jej za wiele architekci zaczynają trafniej oceniać swój udział w procesach inwestycyjnych .

Coraz częściej w przetargach publicznych proponowane wyceny są wyższe od oferowanych przez Zamawiającego. Świat przetargów publicznych powoli, ale korzystnie się zmienia.

Natomiast zupełnie mglisty jest obraz zleceń deweloperskich, gdzie niepubliczne kontrakty są bardzo zróżnicowane. Budownictwo mieszkaniowe ma dużą dynamikę inwestycyjną , ale nasz udział nie przekracza ok. 1,0% jej wartości. Namawiam Koleżanki i Kolegów architektów do otwartej rozmowy na ten temat, bowiem porównanie stawek może być początkiem odblokowania dyktatu deweloperskiego. Nie ma zbyt wielu przetargów publicznych na projekty budynków mieszkalnych, a zatem nie ma możliwości ich monitorowania.

Oręż jaki posiadamy to wspólny cel i możliwość konsolidacji. Wzajemna konkurencja niech dotyczy jakości architektury, a nie cen.

Z dużą wiarą namawiam do takich zachowań bowiem doświadczenia „ Białego Stycznia” wskazują na znaczny wzrost wartości opracowań projektowych, a zatem
i sens prowadzonej akcji. W przetargach publicznych zbliżamy się do szacowania projektów w stosunku do kosztów inwestycji na poziomie 2,7 %. Szukajmy takiego satysfakcjonującego przełożenia na świat budownictwa mieszkaniowego.

Dla dobrego przykładu przedstawiam stawki jakie występują w województwie lubuskim w stosunku do PUM-u ulubionego określenia deweloperów. Architekt otrzymuje średnie 18,00 ÷ 23,00 zł za 1 m2 pow. użytkowej. Czyste niewolnictwo.

Są to wartości, które zjechały w ciągu ostatnich pięciu lat.

Moja pracownia stara się utrzymać poziom 80,00 zł z 1 m2 projektu wielobranżowego. A niedawno jeszcze przekraczaliśmy 100,00 zł za 1 m2. Docencie  moją otwartość i zapraszam do dyskusji.

 

 

 

Jak zawsze wszystko zależy od wszystkich.

 

Pozdrawiam

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

  w Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 21  – przetargi publiczne – czerwiec 2015
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

  

Przesyłamy KOMUNIKAT nr 20. Już dwadzieścia miesięcy trwa Powszechna Akcja Architektów „Biały Styczeń”. Przez ten okres monitorowaliśmy przetargi publiczne traktując ich wyniki jako obraz kondycji architektów w świecie gospodarki inwestycyjnej. Zależy nam na realizacji celów naszej Akcji czyli tworzeniu coraz lepszej architektury w warunkach urealnienia wartości projektów w stosunku do wysiłku i czasu jaki jest niezbędny na prace projektowe. W czasach, gdy wszystkim jest „mało”. Inwestorzy próbują wtłoczyć nas w nurt produkcji dokumentacji bagatelizując zupełnie emocjonalny stosunek architekta do zadania.

Analiza przetargów z ostatnich trzech miesięcy wskazuje na pozytywną tendencję
wzrostu ceny projektów w stosunku do wartości przeznaczonej na inwestycje.

Ten przełom wydaje się trwały i mamy taką nadzieją, że jest to przejaw odpowiedzialności Koleżanek i Kolegów.

Sądzimy, że akcja „Biały Styczeń” ma swój pozytywny udział w krajobrazie przetargów publicznych, a jej powszechność budulcem prawidłowych postaw architektów w procesie inwestycyjnym.

W praktyce oznacza dążenie do ok. 3% udziału pracy architekta w budżecie inwestycyjnym. To takie minimum na najbliższe miesiące.

 

 Jak zawsze wszystko zależy od wszystkich

Pozdrawiam

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 20  – przetargi publiczne – maj 2015
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

  

Przesyłamy KOMUNIKAT nr 19 Powszechnej Akcji Architektów „Biały Styczeń’’ monitorujący przetargi publiczne w miesiącu kwietniu.

Analizowaliśmy 43 przetargi o wartości łącznej ok. 9,4 mln. określając „wartość utraconą” na sumę 1,7 mln. Stanowi ona 18,5 % niedoszacowanej wartości projektów. Jest to wynik szczególnie optymistyczny, ale warto zwrócić uwagę na pojawiające się oraz coraz częściej zaniżenia wartości inwestycji przez Zamawiających.

Przez lata Inwestorzy obserwowali nasz pościg za pracą i obecnie część
z nich z góry zakłada ok. 25% bonifikatę przeznaczając mniejszy budżet na inwestycję. Postępowanie takie jest niezgodne z prawem bowiem inwestycje publiczne muszą być przygotowane zgodnie z wartością kosztorysową inwestycji obliczoną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2004 roku. Monitorowaniem takich nieprawidłowości prawdopodobnie zajmie się Komisja ds. przetargów i konkursów Izby Architektów RP.

Optymistyczne jest natomiast zachowanie Koleżanek i Kolegów Architektów, którzy powoli ale zauważalnie prawidłowo wyceniają  swoją pracę w przetargach publicznych.

Średnia wycena projektów na poziomie 2,4% ceny inwestycji jest znaczącym postępem w stosunku do listopada 2013 roku gdzie bardzo często praca architekta była określona na 1%. Trzeba również  przyznać, że powoli pojawiają się korzystne  zapisy w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Art.90.1 wprowadza pojęcie rażąco niskiej ceny odnosząc się do ofert niższych niż 30% wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Monitorowanie przetargów publicznych daje nam obraz nie tylko postawy architektów ale rysuje obraz  rynku inwestycyjnego jego wielkość i strukturę. Wzrost gospodarczy kraju odnoszący się do budżetu państwa nie pokrywa się niestety ze wzrostem zamówień na prace projektowo- budowlane.

Pozostaje nam czekać na skutki uruchamianych kolejnych dotacji unijnych, które mamy taką nadzieje powiększą przestrzeń inwestycyjną już w drugiej połowie 2015 roku.

 

Jak zawsze wszystko zależy od wszystkich

(od Komisarzy z Brukseli szczególnie)

Pozdrawiam

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 19  – przetargi publiczne – kwiecień 2015
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

  

Przesyłamy KOMUNIKAT nr 18 Powszechnej Akcji „Biały Styczeń” zawierający monitoring przetargów publicznych z marca 2015 roku.

Od 18 miesięcy przesyłamy informacje o przetargach akcentując główny cel naszej akcji – poprawę  architektury  poprzez odpowiedzialne wartościowanie opracowań projektowych. Przy założeniu równego „utalentowania” architektów parametr wynagrodzenia ma kluczowe znaczenie dla jakości projektów.

          Niebezpiecznym zjawiskiem jest fakt, że kryterium  ceny pojawia się nie tylko w przetargach, ale również w konkursach, wdzierając się brutalnie w świat przeznaczony na twórczość.

Jako grupa zawodowa jesteśmy stale poddani rywalizacji i przygotowania na konkurencję twórczą. Natomiast zupełnie nie jesteśmy przygotowani do racjonalnej postawy w zderzeniu z rynkiem inwestycyjnym.

Nawet najlepiej napisana Ustawa Prawo Zamówień Publicznych czy Prawo Budowlane nie pomogą jeżeli sami nie przewartościujemy swojej pracy. Przyzwyczailiśmy się do postawy, że odpowiadamy za wszystko jednocześnie przyjmując pozycję „ dumnego męczennika”.

W ostatnim okresie monitorując przetargi publiczne obserwujemy zwiększenie naszego udziału w procesie inwestycyjnym z 1,2 % w grudniu 2013 roku do 2,3% w marcu 2015 roku.

          Znaczący wzrost wskazuje, że większość z nas zmierza w kierunku podnoszenia standardów pracy, co jest sygnałem optymistycznym, a dla organizatorów akcji „Biały Styczeń’’ powodem do satysfakcji i zachętą  do dalszej pracy społecznej.

Znaczenie monitorowania rynku projektowego dostrzega bratnia organizacja Izba Architektów RP. Tworząc odpowiednie struktury jak przystało na dużą organizację zamierzają śledzić przetargi i konkursy tak, aby można reagować na nieprawidłowości występujące w specyfikacjach i regulaminach.

Dla nas, organizatorów powszechnej akcji „Biały Styczeń’’, jest to nowa okoliczność.

Biorąc pod uwagę rozszerzony zakres tematyki proponowany przez Izbę, opisujący zdarzenia przetargowe i konkursowe, może to być płaszczyzną wspólnych celów. Po stosownych konsultacjach zaproponujemy ewentualną współpracę, w myśl naszej zasady, że wszystko zależy od wszystkich.

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddział SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 18  – przetargi publiczne – marzec 2015
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

Przesyłamy  KOMUNIKAT nr 17 Powszechnej Akcji „Biały Styczeń” zawierający wyniki z przetargów publicznych z lutego 2015 roku.

Z radością odnotowujemy fakt wzrostu wartości prac projektowych pojawiających się w przetargach publicznych. Ponad rok temu, gdy zaczynaliśmy Akcję „Biały Styczeń” przeciętna wycena projektów mieściła się w granicach 1,2% kosztów inwestycji. Dzisiejsza średnia to 2,2% i zmierza do zaczarowanej wartości 3% dającej szanse prawidłowego funkcjonowania warsztatu architekta. Optymistyczne wyniki są świadectwem wzrostu odpowiedzialności i potrzeby urealnienia wartości pracy. Zawsze musimy pamiętać, ze z powodu zaniżenia własnych wycen, pracy nie przybędzie. Utrwalają się jedynie złe i niemądre praktyki mające negatywny wpływ na cały proces inwestycyjny.

Obserwując coraz większy zakres obowiązków spływających na architektów, namawiam do jeszcze bardziej śmiałego określenia naszej pozycji przy definiowaniu wartości kosztorysowej inwestycji. Wiemy dobrze, że przyjęcie kosztów projektów na poziomie 5%! nie zburzy żadnej inwestycji, ani nie spowoduje jej zaprzestania. Wyznaczmy sobie nowe granice dość śmiałe, ale realne. Przecież nikt nie żąda od nas takiej siermięgi, jaką sami sobie gotujemy. Ani Ustawa Prawo Zamówień Publicznych ani Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nie zabraniają nam planować prac projektowych na poziomie 5%. Barierą jest nasza mentalność utrwalona przez rynek. Dlaczego przy konkursach Zamawiający zgadza się na urealnienie wyceny? Czyżby z założenia uważano że, efekty opracowań wynikające z procedury przetargowej muszą być gorsze? I co gorsze, że mogą być nawet słabe, byle tanie. Większość z nas rozumie i szanuje architekturę.

„Biały Styczeń” namawia i prosi – pracujmy na piątkę (5%!).

Dobrze jest jak w klasie są prymusi, ale ważny jest poziom całej grupy w myśl zasady, że wszystko zależy od wszystkich.

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 17  – przetargi publiczne – luty 2015
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

  

Przesyłamy KOMUNIKAT nr 16 Powszechnej Akcji Biały Styczeń zawierający  monitoring przetargów publicznych ze stycznia 2015 roku.

Styczeń jest symbolicznym miesiącem naszej akcji. Pierwszy pełny rok działania i pierwsze Imieniny. Na świętowanie jeszcze za wcześnie, ale trzeba zauważyć znaczną pozytywną tendencję postaw architektów w przetargach publicznych.

Gdy zaczynaliśmy przeszło rok temu w październiku 2013 roku stopień zaniżania wartości prac  projektowych był lawinowy z często występującym wynikiem 0,8%
w stosunku do kosztów inwestycji.

Śmieszna wartość, ale wcale nie śmieszne skutki dla warsztatu architekta
i jakości opracowań projektowych.

Jakże musiała w tym czasie wzrosnąć świadomość naszej odpowiedzialności skoro  dzisiaj w przetargach, nierzadko zbliżamy się do 3% ceny inwestycji. Są to radosne liczby budujące optymistyczne stopnie do poziomu gwarantującego bezpieczną
i satysfakcjonującą pracę.

 

Zbliżające się zmiany w prawie budowlanym, oraz tendencje zmierzające do modelowej cyfrowej interpretacji dokumentacji to dodatkowa obawa dla budżetu każdego projektanta. Ważne jest, aby BiM nie doprowadził do wielkiego „BUM’’. Trzeba rozumieć postęp, choć koszty nowego oprogramowania a nawet jego aktualizacja są znaczącym obciążeniem każdej pracowni architektonicznej. Nie uwzględnienie tych kosztów w przetargach z czasem wyeliminuje dużą grupę architektów otwierając furtkę zagranicznej konkurencji.

 

 

 

 

                                                                                    Pozdrawiam tradycyjnie

 „Wszystko zależy od wszystkich” z jedną uwagą – nasze hasło nie jest uniwersalne
i nie pasuje do bieżących wydarzeń politycznych.

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddział SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 16  – przetargi publiczne – styczeń 2015
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Międzynarodowa Nagroda Architektoniczna BAKU 2015

Za pośrednictwem

DZIAŁU ZAGRANICZNEGO

Stowarzyszenia Architektów Polskich

przekazujemy informacje o 

Międzynarodowej Nagrodzie Architektonicznej
BAKU 2015

przyznawanej przez

Ministra Kultury i Turystyki Azerbejdżanu

oraz

Stowarzyszenie Architektów Azerbejdżanu 

wersja angielskojęzyczna

wersja francuskojęzyczna

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

  

Przesyłamy KOMUNIKAT nr 15 Powszechnej Akcji Architektów „Biały Styczeń”  monitorowanych przetargów z grudnia 2014 roku.

W ostatnim miesiącu spadła ilość przetargów publicznych co można tłumaczyć faktem, że od 18 grudnia do 6 stycznia trwały nieustanne wakacje – kraj próżnował.

Średnia cena projektów oferowana w przetargach oscylowała wokół 50% wartości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Wynik nienajlepszy, choć poważnie skażony zaniżonymi wartościami przez firmy budowlane, które realizują projekty za bezcen licząc na zarobek w fazie wykonawczej. Nie trudno się domyśleć, że w tym procesie uczestniczą również architekci, których postawa delikatnie mówiąc jest mało ambitna.

Już przeszło rok w ramach akcji „Biały Styczeń” namawiamy architektów do wyższej samooceny i wiary w  zawodową solidarność. Tylko powszechna mobilizacja oraz stosowanie cen projektów na poziomie minimum 3% ceny inwestycji stwarza szansę na odpowiednie miejsce zawodu i satysfakcję twórczą.

Ostatnie wydarzenia w kraju zbliżone nazwą z naszą akcją i miejscem pochodzenia dowodzą, że ogromną siłą jest zawodowa jedność.
Biały styczeń lekarzy z porozumienia zielonogórskiego i czarny styczeń górników jest przejawem dbałości o interes grupowy.

Nie namawiam do strajku architektów, ale namawiam do powszechnej postawy walczących o lepszą architekturę.

Czas na taką postawę jest zawsze dobry niezależnie od tego, że frank szwajcarski decyduje o naszej przyszłości. Z niechęcia patrzę na swój zegarek, ale czy mam wyjąć z szuflady radziecką „Rakietę’’.

pozdrawiam tradycyjnie

„wszystko zależy od wszystkich” 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 15  – przetargi publiczne – grudzień 2014
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny MOLEWA w Chinach

Za pośrednictwem

DZIAŁU ZAGRANICZNEGO

Stowarzyszenia Architektów Polskich

przekazujemy informacje o 

Międzynarodowym Konkursie Architektonicznym MOLEWA w Chninach

wersja angielskojęzyczna

wersja francuskojęzyczna

Warto zobaczyć
Październik 2017
P W Ś C P S N
« Cze    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031