Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

Przesyłamy  KOMUNIKAT nr 17 Powszechnej Akcji „Biały Styczeń” zawierający wyniki z przetargów publicznych z lutego 2015 roku.

Z radością odnotowujemy fakt wzrostu wartości prac projektowych pojawiających się w przetargach publicznych. Ponad rok temu, gdy zaczynaliśmy Akcję „Biały Styczeń” przeciętna wycena projektów mieściła się w granicach 1,2% kosztów inwestycji. Dzisiejsza średnia to 2,2% i zmierza do zaczarowanej wartości 3% dającej szanse prawidłowego funkcjonowania warsztatu architekta. Optymistyczne wyniki są świadectwem wzrostu odpowiedzialności i potrzeby urealnienia wartości pracy. Zawsze musimy pamiętać, ze z powodu zaniżenia własnych wycen, pracy nie przybędzie. Utrwalają się jedynie złe i niemądre praktyki mające negatywny wpływ na cały proces inwestycyjny.

Obserwując coraz większy zakres obowiązków spływających na architektów, namawiam do jeszcze bardziej śmiałego określenia naszej pozycji przy definiowaniu wartości kosztorysowej inwestycji. Wiemy dobrze, że przyjęcie kosztów projektów na poziomie 5%! nie zburzy żadnej inwestycji, ani nie spowoduje jej zaprzestania. Wyznaczmy sobie nowe granice dość śmiałe, ale realne. Przecież nikt nie żąda od nas takiej siermięgi, jaką sami sobie gotujemy. Ani Ustawa Prawo Zamówień Publicznych ani Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nie zabraniają nam planować prac projektowych na poziomie 5%. Barierą jest nasza mentalność utrwalona przez rynek. Dlaczego przy konkursach Zamawiający zgadza się na urealnienie wyceny? Czyżby z założenia uważano że, efekty opracowań wynikające z procedury przetargowej muszą być gorsze? I co gorsze, że mogą być nawet słabe, byle tanie. Większość z nas rozumie i szanuje architekturę.

„Biały Styczeń” namawia i prosi – pracujmy na piątkę (5%!).

Dobrze jest jak w klasie są prymusi, ale ważny jest poziom całej grupy w myśl zasady, że wszystko zależy od wszystkich.

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 17  – przetargi publiczne – luty 2015
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

  

Przesyłamy KOMUNIKAT nr 16 Powszechnej Akcji Biały Styczeń zawierający  monitoring przetargów publicznych ze stycznia 2015 roku.

Styczeń jest symbolicznym miesiącem naszej akcji. Pierwszy pełny rok działania i pierwsze Imieniny. Na świętowanie jeszcze za wcześnie, ale trzeba zauważyć znaczną pozytywną tendencję postaw architektów w przetargach publicznych.

Gdy zaczynaliśmy przeszło rok temu w październiku 2013 roku stopień zaniżania wartości prac  projektowych był lawinowy z często występującym wynikiem 0,8%
w stosunku do kosztów inwestycji.

Śmieszna wartość, ale wcale nie śmieszne skutki dla warsztatu architekta
i jakości opracowań projektowych.

Jakże musiała w tym czasie wzrosnąć świadomość naszej odpowiedzialności skoro  dzisiaj w przetargach, nierzadko zbliżamy się do 3% ceny inwestycji. Są to radosne liczby budujące optymistyczne stopnie do poziomu gwarantującego bezpieczną
i satysfakcjonującą pracę.

 

Zbliżające się zmiany w prawie budowlanym, oraz tendencje zmierzające do modelowej cyfrowej interpretacji dokumentacji to dodatkowa obawa dla budżetu każdego projektanta. Ważne jest, aby BiM nie doprowadził do wielkiego „BUM’’. Trzeba rozumieć postęp, choć koszty nowego oprogramowania a nawet jego aktualizacja są znaczącym obciążeniem każdej pracowni architektonicznej. Nie uwzględnienie tych kosztów w przetargach z czasem wyeliminuje dużą grupę architektów otwierając furtkę zagranicznej konkurencji.

 

 

 

 

                                                                                    Pozdrawiam tradycyjnie

 „Wszystko zależy od wszystkich” z jedną uwagą – nasze hasło nie jest uniwersalne
i nie pasuje do bieżących wydarzeń politycznych.

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddział SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 16  – przetargi publiczne – styczeń 2015
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Międzynarodowa Nagroda Architektoniczna BAKU 2015

Za pośrednictwem

DZIAŁU ZAGRANICZNEGO

Stowarzyszenia Architektów Polskich

przekazujemy informacje o 

Międzynarodowej Nagrodzie Architektonicznej
BAKU 2015

przyznawanej przez

Ministra Kultury i Turystyki Azerbejdżanu

oraz

Stowarzyszenie Architektów Azerbejdżanu 

wersja angielskojęzyczna

wersja francuskojęzyczna

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

  

Przesyłamy KOMUNIKAT nr 15 Powszechnej Akcji Architektów „Biały Styczeń”  monitorowanych przetargów z grudnia 2014 roku.

W ostatnim miesiącu spadła ilość przetargów publicznych co można tłumaczyć faktem, że od 18 grudnia do 6 stycznia trwały nieustanne wakacje – kraj próżnował.

Średnia cena projektów oferowana w przetargach oscylowała wokół 50% wartości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Wynik nienajlepszy, choć poważnie skażony zaniżonymi wartościami przez firmy budowlane, które realizują projekty za bezcen licząc na zarobek w fazie wykonawczej. Nie trudno się domyśleć, że w tym procesie uczestniczą również architekci, których postawa delikatnie mówiąc jest mało ambitna.

Już przeszło rok w ramach akcji „Biały Styczeń” namawiamy architektów do wyższej samooceny i wiary w  zawodową solidarność. Tylko powszechna mobilizacja oraz stosowanie cen projektów na poziomie minimum 3% ceny inwestycji stwarza szansę na odpowiednie miejsce zawodu i satysfakcję twórczą.

Ostatnie wydarzenia w kraju zbliżone nazwą z naszą akcją i miejscem pochodzenia dowodzą, że ogromną siłą jest zawodowa jedność.
Biały styczeń lekarzy z porozumienia zielonogórskiego i czarny styczeń górników jest przejawem dbałości o interes grupowy.

Nie namawiam do strajku architektów, ale namawiam do powszechnej postawy walczących o lepszą architekturę.

Czas na taką postawę jest zawsze dobry niezależnie od tego, że frank szwajcarski decyduje o naszej przyszłości. Z niechęcia patrzę na swój zegarek, ale czy mam wyjąć z szuflady radziecką „Rakietę’’.

pozdrawiam tradycyjnie

„wszystko zależy od wszystkich” 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 15  – przetargi publiczne – grudzień 2014
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny MOLEWA w Chinach

Za pośrednictwem

DZIAŁU ZAGRANICZNEGO

Stowarzyszenia Architektów Polskich

przekazujemy informacje o 

Międzynarodowym Konkursie Architektonicznym MOLEWA w Chninach

wersja angielskojęzyczna

wersja francuskojęzyczna

Newsletter Międzynarodowej Unii Architektów

Za pośrednictwem

DZIAŁU ZAGRANICZNEGO

Stowarzyszenia Architektów Polskich

przekazujemy najnowszy numer newslettera UIA 01/15.

wersja angielskojęzyczna

wersja francuskojęzyczna

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

Przesyłamy KOMUNIKAT nr 14 Powszechnej  Akcji Architektów „Biały Styczeń”.

Jest to monitoring 43 przetargów publicznych z miesiąca listopada 2014 roku.
Kolejny raz  utraciliśmy ok. 3,2 mln zł niedoszacowując naszą pracę. Zastanawiam się jak można wykonać projekt przebudowy szkoły wraz z dobudową sali gimnastycznej za 11,7% wartości określonej przez Inwestora. Jak można odważyć się wykonania dokumentacji siedziby Komendy Powiatowej Policji za kwotę równą 25,8 % kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego.
Wybrane przykłady irytują i świadczą o zupełnym braku szacunku do zawodu.
Jest wprawdzie wolny rynek, ale standardy wykonywania zawodu obowiązują .
Chciałabym przypomnieć, że istotą naszej akcji jest dbałość o jakość naszej pracy wynikająca z jej rzetelnego wartościowania.

Od kilku lat bezmyślnie ścigamy się między sobą ceną, a nie twórczymi propozycjami. Trzeba zawsze pamiętać, że kłaniając się Inwestorowi zbyt nisko nie wzbudzimy szacunku, a dalsze pochylanie grozi upadkiem.

Bardzo cieszy fakt, że większość Koleżanek i Kolegów ocenia swoją pracę coraz odpowiedzialniej zbliżającej się do 70% wartości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
Stale przypominam o tym Rozporządzeniu bowiem dopóki obowiązuje, jest aktem prawnym do którego możemy się odnieść wyceniając projekty.  

Niedługo koniec roku i będziemy obchodzić pierwsze Imieniny „Białego Stycznia”. Zróbmy sobie prezent i w styczniu nowego roku startując w przetargach trzymajmy się stawek określonych prawem. Jeżeli zrobimy to powszechnie to nie będzie przegranych.
Powodzenie zależy tylko od nas, od odpowiedzialności wspartej nadzieją .
I z taką wiarą życzę Koleżankom i Kolegom Spokojnych Świąt a w Nowym Roku samych dobrych dni z Architekturą .

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 14  – przetargi publiczne – listopad 2014
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

IX LUBUSKIE SPOTKANIA ARCHITEKTÓW Z KONSERWATORAMI ZABYTKÓW

 

Z A P R O S Z E N I E

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze

Lubuska Okręgowa Izba Architektów RP

mają przyjemność zaprosić

na konferencję

 

„ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ KULTUROWY

LUBUSKIEJ WSI –

DZIEDZICTWO A WSPÓŁCZESNOŚĆ”

która odbędzie się w dniu 9.12.2014 r. o godz. 10.00

w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze

 

                    Przewodniczący                                                                               Prezes

Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP                  Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Zielona Góra

               arch. Paweł Kochański                                                           arch. Jerzy Gołębiowski

 

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

 Przesyłamy 13 KOMUNIKAT Powszechnej Akcji Architektów „Biały Styczeń’’.

 Zdecydowanie wzrosła ilość przetargów publicznych a jednocześnie wartość „utracona’’ naszych projektów – ok. 5,3 mln zł.

Jesienny okres to czas, kiedy natura przygotowuje się do zimowego wyciszenia. Odwrotnie jest z architektami. Przyspieszamy, pomagając Inwestorom wywiązać się  z budżetowych zobowiązań i unijnych dotacji.

Corocznie bierzemy udział w tym szale wzmocnionym presją zmian noworocznych przepisów. Dynamika inwestycyjna jest pożądana i chwilami imponująca, ale dość radykalnie skraca czas pracy, za którą jesteśmy odpowiedzialni.

W przetargach publicznych w miesiącu październiku widać już ten pośpiech. Wartość wycen opracowań projektowych krąży wokół 50 % w stosunku do honorariów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Statystycznie można zrozumieć, że większa ilość przetargów powoduje wzrost chętnych do pracy za wszelką cenę. Warto jednak pamiętać, że wzmożony ruch inwestycyjny przed końcem roku można wykorzystać. Większa podaż na rynku nie wymaga od nas wzajemnego „wycinania się”  w przetargach.

Trzymajmy się kurczowo wartości pracy opisanej w Rozporządzeniu i zgodnie z prawem określajmy nasze zaangażowanie  i odpowiedzialność.

Pozdrawiam tradycyjnie z nutką patosu

„wszystko zależy od wszystkich”

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 13  – przetargi publiczne – październik 2014
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

Przesyłam 12 KOMUNIKAT Powszechnej Akcji Architektów „Biały Styczeń” co oznacza, że już rok monitorujemy przetargi publiczne.

Skoro minęło już dwanaście miesięcy, to warto padać parę liczb obrazujących skalę problemu:

- poddaliśmy weryfikacji 481 przetargów publicznych,

- wartość utracona 34.092.218,00 złotych – to różnica pomiędzy ceną proponowaną przez Inwestora a naszymi honorariami,

- średni procent wycen prac projektowych w stosunku do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury wynosił 61,50 %.

Gdy zaczynaliśmy Akcję średni poziom samooceny architektów a raczej  „samowyceny” wynosił ok. 1,2 % oznaczającą mizerną wielkość procentową ceny projektu w stosunku do kosztów inwestycji.

Było to całkowite dno i sygnał do alarmu.

Od miesiąca lutego 2014 roku z wielką satysfakcją i nadzieją obserwujemy stopniowy wzrost wartości opracowań projektowych. Szczególnie ostatnie dwa miesiące to wyraźny pozytywny przełom, bowiem wystąpiły przetargi, w których wskaźniki przekroczyły 100% oznaczając, że wartość prac projektowych jest wyższa niż przyjęta przez Zamawiającego. To również dobra lekcja dla Inwestorów, jeżeli chcą realizować inwestycje, muszą przyjmować realne wielkości rynkowe w sektorze publicznym i  postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Tę pozytywną tendencję trzeba rozpowszechniać wśród architektów wspierając ducha odpowiedzialności za każda kreskę i liczbę.

Odwróćmy zjawisko „domina” w myśl zasady, że wszystko zależy od wszystkich.

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 12  – przetargi publiczne – wrzesień 2014
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.