Międzynarodowa Nagroda Architektoniczna BAKU 2015

Za pośrednictwem

DZIAŁU ZAGRANICZNEGO

Stowarzyszenia Architektów Polskich

przekazujemy informacje o 

Międzynarodowej Nagrodzie Architektonicznej
BAKU 2015

przyznawanej przez

Ministra Kultury i Turystyki Azerbejdżanu

oraz

Stowarzyszenie Architektów Azerbejdżanu 

wersja angielskojęzyczna

wersja francuskojęzyczna

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

  

Przesyłamy KOMUNIKAT nr 15 Powszechnej Akcji Architektów „Biały Styczeń”  monitorowanych przetargów z grudnia 2014 roku.

W ostatnim miesiącu spadła ilość przetargów publicznych co można tłumaczyć faktem, że od 18 grudnia do 6 stycznia trwały nieustanne wakacje – kraj próżnował.

Średnia cena projektów oferowana w przetargach oscylowała wokół 50% wartości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Wynik nienajlepszy, choć poważnie skażony zaniżonymi wartościami przez firmy budowlane, które realizują projekty za bezcen licząc na zarobek w fazie wykonawczej. Nie trudno się domyśleć, że w tym procesie uczestniczą również architekci, których postawa delikatnie mówiąc jest mało ambitna.

Już przeszło rok w ramach akcji „Biały Styczeń” namawiamy architektów do wyższej samooceny i wiary w  zawodową solidarność. Tylko powszechna mobilizacja oraz stosowanie cen projektów na poziomie minimum 3% ceny inwestycji stwarza szansę na odpowiednie miejsce zawodu i satysfakcję twórczą.

Ostatnie wydarzenia w kraju zbliżone nazwą z naszą akcją i miejscem pochodzenia dowodzą, że ogromną siłą jest zawodowa jedność.
Biały styczeń lekarzy z porozumienia zielonogórskiego i czarny styczeń górników jest przejawem dbałości o interes grupowy.

Nie namawiam do strajku architektów, ale namawiam do powszechnej postawy walczących o lepszą architekturę.

Czas na taką postawę jest zawsze dobry niezależnie od tego, że frank szwajcarski decyduje o naszej przyszłości. Z niechęcia patrzę na swój zegarek, ale czy mam wyjąć z szuflady radziecką „Rakietę’’.

pozdrawiam tradycyjnie

„wszystko zależy od wszystkich” 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

  1. KOMUNIKAT nr 15  – przetargi publiczne – grudzień 2014
  2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny MOLEWA w Chinach

Za pośrednictwem

DZIAŁU ZAGRANICZNEGO

Stowarzyszenia Architektów Polskich

przekazujemy informacje o 

Międzynarodowym Konkursie Architektonicznym MOLEWA w Chninach

wersja angielskojęzyczna

wersja francuskojęzyczna

Newsletter Międzynarodowej Unii Architektów

Za pośrednictwem

DZIAŁU ZAGRANICZNEGO

Stowarzyszenia Architektów Polskich

przekazujemy najnowszy numer newslettera UIA 01/15.

wersja angielskojęzyczna

wersja francuskojęzyczna

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

Przesyłamy KOMUNIKAT nr 14 Powszechnej  Akcji Architektów „Biały Styczeń”.

Jest to monitoring 43 przetargów publicznych z miesiąca listopada 2014 roku.
Kolejny raz  utraciliśmy ok. 3,2 mln zł niedoszacowując naszą pracę. Zastanawiam się jak można wykonać projekt przebudowy szkoły wraz z dobudową sali gimnastycznej za 11,7% wartości określonej przez Inwestora. Jak można odważyć się wykonania dokumentacji siedziby Komendy Powiatowej Policji za kwotę równą 25,8 % kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego.
Wybrane przykłady irytują i świadczą o zupełnym braku szacunku do zawodu.
Jest wprawdzie wolny rynek, ale standardy wykonywania zawodu obowiązują .
Chciałabym przypomnieć, że istotą naszej akcji jest dbałość o jakość naszej pracy wynikająca z jej rzetelnego wartościowania.

Od kilku lat bezmyślnie ścigamy się między sobą ceną, a nie twórczymi propozycjami. Trzeba zawsze pamiętać, że kłaniając się Inwestorowi zbyt nisko nie wzbudzimy szacunku, a dalsze pochylanie grozi upadkiem.

Bardzo cieszy fakt, że większość Koleżanek i Kolegów ocenia swoją pracę coraz odpowiedzialniej zbliżającej się do 70% wartości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
Stale przypominam o tym Rozporządzeniu bowiem dopóki obowiązuje, jest aktem prawnym do którego możemy się odnieść wyceniając projekty.  

Niedługo koniec roku i będziemy obchodzić pierwsze Imieniny „Białego Stycznia”. Zróbmy sobie prezent i w styczniu nowego roku startując w przetargach trzymajmy się stawek określonych prawem. Jeżeli zrobimy to powszechnie to nie będzie przegranych.
Powodzenie zależy tylko od nas, od odpowiedzialności wspartej nadzieją .
I z taką wiarą życzę Koleżankom i Kolegom Spokojnych Świąt a w Nowym Roku samych dobrych dni z Architekturą .

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

  1. KOMUNIKAT nr 14  – przetargi publiczne – listopad 2014
  2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

IX LUBUSKIE SPOTKANIA ARCHITEKTÓW Z KONSERWATORAMI ZABYTKÓW

 

Z A P R O S Z E N I E

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze

Lubuska Okręgowa Izba Architektów RP

mają przyjemność zaprosić

na konferencję

 

„ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ KULTUROWY

LUBUSKIEJ WSI –

DZIEDZICTWO A WSPÓŁCZESNOŚĆ”

która odbędzie się w dniu 9.12.2014 r. o godz. 10.00

w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze

 

                    Przewodniczący                                                                               Prezes

Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP                  Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Zielona Góra

               arch. Paweł Kochański                                                           arch. Jerzy Gołębiowski

 

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

 Przesyłamy 13 KOMUNIKAT Powszechnej Akcji Architektów „Biały Styczeń’’.

 Zdecydowanie wzrosła ilość przetargów publicznych a jednocześnie wartość „utracona’’ naszych projektów – ok. 5,3 mln zł.

Jesienny okres to czas, kiedy natura przygotowuje się do zimowego wyciszenia. Odwrotnie jest z architektami. Przyspieszamy, pomagając Inwestorom wywiązać się  z budżetowych zobowiązań i unijnych dotacji.

Corocznie bierzemy udział w tym szale wzmocnionym presją zmian noworocznych przepisów. Dynamika inwestycyjna jest pożądana i chwilami imponująca, ale dość radykalnie skraca czas pracy, za którą jesteśmy odpowiedzialni.

W przetargach publicznych w miesiącu październiku widać już ten pośpiech. Wartość wycen opracowań projektowych krąży wokół 50 % w stosunku do honorariów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Statystycznie można zrozumieć, że większa ilość przetargów powoduje wzrost chętnych do pracy za wszelką cenę. Warto jednak pamiętać, że wzmożony ruch inwestycyjny przed końcem roku można wykorzystać. Większa podaż na rynku nie wymaga od nas wzajemnego „wycinania się”  w przetargach.

Trzymajmy się kurczowo wartości pracy opisanej w Rozporządzeniu i zgodnie z prawem określajmy nasze zaangażowanie  i odpowiedzialność.

Pozdrawiam tradycyjnie z nutką patosu

„wszystko zależy od wszystkich”

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

  1. KOMUNIKAT nr 13  – przetargi publiczne – październik 2014
  2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

Przesyłam 12 KOMUNIKAT Powszechnej Akcji Architektów „Biały Styczeń” co oznacza, że już rok monitorujemy przetargi publiczne.

Skoro minęło już dwanaście miesięcy, to warto padać parę liczb obrazujących skalę problemu:

- poddaliśmy weryfikacji 481 przetargów publicznych,

- wartość utracona 34.092.218,00 złotych – to różnica pomiędzy ceną proponowaną przez Inwestora a naszymi honorariami,

- średni procent wycen prac projektowych w stosunku do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury wynosił 61,50 %.

Gdy zaczynaliśmy Akcję średni poziom samooceny architektów a raczej  „samowyceny” wynosił ok. 1,2 % oznaczającą mizerną wielkość procentową ceny projektu w stosunku do kosztów inwestycji.

Było to całkowite dno i sygnał do alarmu.

Od miesiąca lutego 2014 roku z wielką satysfakcją i nadzieją obserwujemy stopniowy wzrost wartości opracowań projektowych. Szczególnie ostatnie dwa miesiące to wyraźny pozytywny przełom, bowiem wystąpiły przetargi, w których wskaźniki przekroczyły 100% oznaczając, że wartość prac projektowych jest wyższa niż przyjęta przez Zamawiającego. To również dobra lekcja dla Inwestorów, jeżeli chcą realizować inwestycje, muszą przyjmować realne wielkości rynkowe w sektorze publicznym i  postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Tę pozytywną tendencję trzeba rozpowszechniać wśród architektów wspierając ducha odpowiedzialności za każda kreskę i liczbę.

Odwróćmy zjawisko „domina” w myśl zasady, że wszystko zależy od wszystkich.

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

  1. KOMUNIKAT nr 12  – przetargi publiczne – wrzesień 2014
  2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

Przesyłamy KOMUNIKAT NR 11 

 

Uwaga. Uwaga.

Pojawiła się pozytywna tendencja w monitorowanych przetargach.

W  miesiącu sierpniu po raz pierwszy wyceny prac projektowych wyraźnie wzrosły lokując się na poziomie zbliżonym do wskaźników opisanych w Rozporządzeniu.

Zjawisko niecodzienne, tym bardziej, że w szeregu przypadków wyceny przerosły wartości proponowane pierwotnie przez Inwestorów.

Wyniki radują, wzmagając nadzieję, że nie tylko wysokie temperatury lata spowodowały wzrost samooceny architektów.

Urealnienie wartości inwestycji na wszystkich jej etapach, od projektowania po wykonawstwo staje się koniecznością. Wieloletnia praktyka zaniżania cen przyzwyczaiła Zamawiających do pozornych oszczędności przyczyniając się do spadku jakości pracy. Powrót do Rozporządzenia musi dotyczyć również Inwestorów.

Patrząc na wyniki ostatnich przetargów chcemy widzieć przyszłość bardziej normalną. Jeżeli tendencje wzrostowe utrzymają się większość z nas będzie  miała satysfakcję z pracy, a my również z akcji „Biały Styczeń”.

 

 Pozdrawiam optymistycznie

„wszystko zależy od wszystkich”

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

  1. KOMUNIKAT nr 11  – przetargi publiczne – sierpień 2014
  2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

II Międzynarodowa Konferencja Sztuki Islamu w Polsce

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

oraz

Program Roboczy UIA „Miejsca Duchowe”


wraz z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata,
Turkish Cultural Foundation,
Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
i Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie:

serdecznie zapraszają na współorganizowaną

II Międzynarodową Konferencję Sztuki Islamu w Polsce

 pt:

Polish-Lithuanian Commonwealth – Ottoman Empire:

art & architecture – religions – societies,

zorganizowaną dla uczczenia 600-lecia nawiązania w 1414 r.
stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Turcją.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 września 2014r.,
w pawilonie SARP, przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

W załączeniuprogram konferencji.