Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

Przesyłam 12 KOMUNIKAT Powszechnej Akcji Architektów „Biały Styczeń” co oznacza, że już rok monitorujemy przetargi publiczne.

Skoro minęło już dwanaście miesięcy, to warto padać parę liczb obrazujących skalę problemu:

- poddaliśmy weryfikacji 481 przetargów publicznych,

- wartość utracona 34.092.218,00 złotych – to różnica pomiędzy ceną proponowaną przez Inwestora a naszymi honorariami,

- średni procent wycen prac projektowych w stosunku do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury wynosił 61,50 %.

Gdy zaczynaliśmy Akcję średni poziom samooceny architektów a raczej  „samowyceny” wynosił ok. 1,2 % oznaczającą mizerną wielkość procentową ceny projektu w stosunku do kosztów inwestycji.

Było to całkowite dno i sygnał do alarmu.

Od miesiąca lutego 2014 roku z wielką satysfakcją i nadzieją obserwujemy stopniowy wzrost wartości opracowań projektowych. Szczególnie ostatnie dwa miesiące to wyraźny pozytywny przełom, bowiem wystąpiły przetargi, w których wskaźniki przekroczyły 100% oznaczając, że wartość prac projektowych jest wyższa niż przyjęta przez Zamawiającego. To również dobra lekcja dla Inwestorów, jeżeli chcą realizować inwestycje, muszą przyjmować realne wielkości rynkowe w sektorze publicznym i  postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Tę pozytywną tendencję trzeba rozpowszechniać wśród architektów wspierając ducha odpowiedzialności za każda kreskę i liczbę.

Odwróćmy zjawisko „domina” w myśl zasady, że wszystko zależy od wszystkich.

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 12  – przetargi publiczne – wrzesień 2014
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

Przesyłamy KOMUNIKAT NR 11 

 

Uwaga. Uwaga.

Pojawiła się pozytywna tendencja w monitorowanych przetargach.

W  miesiącu sierpniu po raz pierwszy wyceny prac projektowych wyraźnie wzrosły lokując się na poziomie zbliżonym do wskaźników opisanych w Rozporządzeniu.

Zjawisko niecodzienne, tym bardziej, że w szeregu przypadków wyceny przerosły wartości proponowane pierwotnie przez Inwestorów.

Wyniki radują, wzmagając nadzieję, że nie tylko wysokie temperatury lata spowodowały wzrost samooceny architektów.

Urealnienie wartości inwestycji na wszystkich jej etapach, od projektowania po wykonawstwo staje się koniecznością. Wieloletnia praktyka zaniżania cen przyzwyczaiła Zamawiających do pozornych oszczędności przyczyniając się do spadku jakości pracy. Powrót do Rozporządzenia musi dotyczyć również Inwestorów.

Patrząc na wyniki ostatnich przetargów chcemy widzieć przyszłość bardziej normalną. Jeżeli tendencje wzrostowe utrzymają się większość z nas będzie  miała satysfakcję z pracy, a my również z akcji „Biały Styczeń”.

 

 Pozdrawiam optymistycznie

„wszystko zależy od wszystkich”

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 11  – przetargi publiczne – sierpień 2014
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

II Międzynarodowa Konferencja Sztuki Islamu w Polsce

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

oraz

Program Roboczy UIA „Miejsca Duchowe”


wraz z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata,
Turkish Cultural Foundation,
Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
i Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie:

serdecznie zapraszają na współorganizowaną

II Międzynarodową Konferencję Sztuki Islamu w Polsce

 pt:

Polish-Lithuanian Commonwealth – Ottoman Empire:

art & architecture – religions – societies,

zorganizowaną dla uczczenia 600-lecia nawiązania w 1414 r.
stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Turcją.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 września 2014r.,
w pawilonie SARP, przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

W załączeniuprogram konferencji.

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

 

„BIAŁY STYCZEŃ’’ jeszcze  w ciepłym nastroju.

Przesyłamy KOMUNIKAT NR 10 – już dziesiąty !

W miesiącu lipcu architekci nie doszacowali swoich prac na sumę ok. 3,4 mln. Jest to wartość wynikająca tylko z 33 monitorowanych przetargów.

Skala niedoszacowanych projektów jest znacznie poważniejsza.

Pozytywne tendencje są takie, że średnia wycen dogania wielkość 50%, co oznacza, że już tylko za połowę należnego wynagrodzenia wykonujemy nasze zadania.

Nie jest to jeszcze powód do dumy, bowiem nasz udział w procesie inwestycyjnym stanowi 1,5% – 1,8% kosztów całkowitych.

Niebawem zderzymy się z nowymi uwarunkowaniami wynikającymi z deregulacji zawodu. Nowe kadry, więcej praktyk zawodowych to jest przyszłość, do której musimy się przygotować. Koniecznością jest weryfikacja naszej postawy wobec coraz większych obowiązków wynikających z procesów projektowych. Jedynie racjonalne wartościowanie wszystkich zadań pozwoli, nam architektom, zachować miejsce na istotę naszego zawodu – twórczość.

 

 

pozdrawiam tradycyjnie

„wszystko zależy od wszystkich”

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 10  – przetargi publiczne – lipiec 2014
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Międzynarodowa Konferencja GIS

22.10.2014 r.

w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego SARP

odbędzie się:

Międzynarodowa Konferencja Architektury Wnętrz, Designu, Mebli i Oświetlenia GIS

WARSZAWA 2014

 

Międzynarodowa Konferencja GIS 

 

 

 

Więcej informacji ba stronie:

(http://www.sarp.org.pl/pokaz.php?id=1881)

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

KOLEŻANKI i KOLEDZY

 

„BIAŁY STYCZEŃ” jak większość architektów nie idzie na urlop.

       

        Przesyłamy KOMUNIKAT nr 9 z monitorowania przetargów publicznych z miesiąca czerwca. Utraciliśmy kolejne ok. 3,8 mln zaniżając średnio o 51% ceny naszej pracy w stosunku do Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury.

        Analizując rynek projektowy chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt „przyzwyczajenia” Zamawiających do naszych niewygórowanych ofert. Wieloletnie błądzenie w „stanach niskich” wytworzyło bazę porównawczą jednostkom budżetowym, deweloperom itp. planującym mniejsze kwoty za dokumentację projektową niż określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

        To obniżenie WKI ma szczególne znaczenie w czasie, gdy zmiana Ustawy Prawo Zamówień Publicznych umożliwia zlecenie w trybie z „wolnej ręki” do kwoty 30,0 tys. euro. Jest obawa, że wartość zamówień będzie dostosowana do tego pułapu  kolejny raz zaniżając  honoraria dla projektantów. Kończąc trochę wojowniczo widzę duży związek pomiędzy prawem „ silnej ręki” a prawem z „wolnej ręki”.

 

 

 

pozdrawiam tradycyjnie

„wszystko zależy od wszystkich”

i od temperatury +34°

tylko siedzieć w murach

 

 

Jerzy Gołębiowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP

w  Zielonej Górze

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 9  – przetargi publiczne – czerwiec 2014
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

Koleżanki i Koledzy

Przesyłam kolejny już ósmy KOMUNIKAT Powszechnej Akcji Architektów SARP „BIAŁY STYCZEŃ’’.

 

Dotyczy monitoringu przetargów z miesiąca maja 2014 roku.

Wyniki są ciekawe, bowiem średnia cena oferowana przez Koleżanki i Kolegów to ok. 59% wartości kosztów przeznaczonych przez Inwestora na prace projektowe- to już postęp. Jeszcze zdarzają się wartości skrajne np. 13 % to świadczy, że projektant kredytuje taką działalność. Z bilansu miesięcznego wynika, że straciliśmy 3,7 mln złotych. Co nie oznacza tym samym, że ktoś te pieniądze zaoszczędził np. budżet.

Jest duże prawdopodobieństwo, że dokumentacja jest licha i wszystkie uzupełnienia „zjadają” ewentualne oszczędności .

Koleżanki i Koledzy

Przypominam, że nasza akcja ma na celu skierowanie uwagi na jakość opracowań projektowych, zwiększeniu zaangażowania procentowego naszych obowiązków w procesie inwestycyjnym a tym samym odbudowanie autorytetu projektanta – architekta.

Z optymizmem i nadzieją należy spojrzeć na zintensyfikowane wysiłki naszych organizacji  SARP i Izby Architektów RP.

„Tydzień z Architekturą”, opracowanie Zasad Wycen Prac Projektowych (zgodnych z prawem – Rozporządzeniem), „Forum Konkursów Architektonicznych”, „Standardy Wykonywania Zawodu”, to ważne narzędzia, których istota wpłynie na odbudowę wartości naszej pracy i jej znaczenia  dla dobra publicznego.

 

                             To nie banał, że wszystko zależy od wszystkich.

                     Pozdrawiam i życzę pracowitego jak zawsze weekendu.

                                   

                                                Jerzy Gołębiowski

                              Prezes Oddziału Zielonogórskiego SARP

                                „Akcja” realizowana z upoważnienia

                                              Zarządu Głównego SARP.

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 8  – przetargi publiczne – maj 2014
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

Powszechna Akcja Architektów „BIAŁY STYCZEŃ”

Koleżanki i Koledzy

Zgodnie z tradycją przesyłam KOMUNIKAT nr 7 Powszechnej Akcji Architektonicznej

„BIAŁY STYCZEŃ”

  

Minęło pól roku od czasu, kiedy śledzimy wyniki przetargów publicznych będących lustrem naszej kondycji zawodowej i emocjonalnej.

Długotrwały kryzys inwestycyjny, a zatem i prac projektowych sprzyja zachowaniom nieracjonalnym, dalekim od poczucia etosu zawodu architekta.

Musimy jednak pamiętać, że takie dumne określenie istnieje i w takiej skali są oczekiwania wobec naszej profesji.

W miesiącu kwietniu zwiększyła się liczba przetargów, a zatem większa ilość Koleżanek i Kolegów ma pracę. Szkoda tylko, ze nadal tracimy około 3,4 mln ze względu na niedoszacowanie wartości pracy.

Miesiąc maj jest okresem, w którym nasza organizacja SARP zaprasza do słuchania, mówienia i myślenia o architekturze w ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia określonego „Tydzień z Architekturą” .

Namawiam do aktywnego włączania się w te działania, tak jak namawiam do przestrzegania zasad „ Białego Stycznia”.

 

Co miesiąc przypominam, że wszystko zależy od wszystkich.

                       

                                                                                    Jerzy Gołębiowski

                                                              Prezes Oddziału Zielonogórskiego SARP

                                                                 „Akcja” realizowana z upoważnienia

                                                                             Zarządu Głównego SARP.

 

W załączeniu:

 1. KOMUNIKAT nr 7  – przetargi publiczne – kwiecień 2014
 2. KOMUNIKAT nr 1 – cele akcji „Biały Styczeń”.

konkurs

W imieniu Unii Architektów Rosyjskich zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

„The Improvement and Development of the Territory along Taras Shevchenko Embankment of the Moskva River Taking into Account the Existing Natural Complex”,

odbywającym się w ramach festiwalu ECO-SHORE

 

Załącznik 1

Wielkanoc 2014